Gok niet op één paard

Wat bedoelt men met diversifiëren van de beleggingsportefeuille? Dit kan men uitleggen aan de hand van de volgende spreekwoorden. Het spreekwoord ‘niet gokken op één paard’ of ‘leg niet al je eieren in één mand’ betekenen in de financiële context dat het geen goed idee is om al uw geld te investeren in één iets. Het is verstandig om uw risico te spreiden. Stel dat uw investering geen goede afloop kent, heeft dit een enorme impact op uw vermogen. Echter als u verschillende investeringen hebt, en één investering doet het minder goed, wordt dit gecompenseerd door het rendement van de andere investeringen die het wel goed doen.

Op de financiële markt heeft u heel wat mogelijkheden om in te investeren. Zo heeft u aandelen, obligaties, (hotel)vastgoed, … . Het is dus goed om uw risico te spreiden. Hieronder volgt meer informatie over de verschillende beleggingsopties:

Aandelen

Bedrijven kunnen zich op twee manieren financieren. De eerste manier is om een lening aan te gaan bij de bank. De tweede mogelijkheid is dat ze aandelen uitgeven. Als jij een aandeel koopt dan financier jij het bedrijf mee, in ruil krijg je een deel van de winst. Ook word je voor een deel eigenaar van het bedrijf. Als het bedrijf het niet goed doet, dan betekent dit ook dat uw rendement verkleint of verdwijnt bij verlies of faillissement. Aandelen zijn normaal beursgenoteerd, dus er hangt ook veel af van de gebeurtenissen op de beurs. Dit maakt het allemaal zeer risicovol.

Obligaties

Een land of een bedrijf geeft een lening uit. Als je een obligatie koopt, dan leen je jouw geld uit aan een bedrijf of een land. In ruil krijg je jaarlijks een rendement. Na een tijd loopt de lening af en krijg je het ingelegde bedrag terug. Dit is natuurlijk niet zonder risico. Griekenland is nog niet zo heel lang geleden bijna failliet gegaan. Als je overheidsobligaties van Griekenland had op dat moment, was de kans heel reëel dat je het startkapitaal en jaarlijks rendement kon vergeten. Als de obligatie in een andere munt dan de euro wordt uitgegeven, loop je daarbij ook het risico dat de wisselkoers ongunstig evolueren. Het gevolg is dat je een deel van je ingelegd kapitaal kwijtspeelt.

Vastgoed

Investeren in vastgoed is inflatiebestendig en over het algemeen minder risicovol dan aandelen. Het rendement ligt ook bijna altijd hoger dan een obligatie. Je kan op twee manieren een rendement genereren. Ten eerste kan u vastgoed verhuren. Maandelijks krijgt u zo een vast bedrag. Doordat de woningprijzen ieder jaar sterker stijgen dan de inflatie (idealiter). Ten tweede kan u het vastgoed op lange termijn verkopen en genieten van de meerwaarde die u ontvangt.

Hotelvastgoed

Wat hebben Bill Gates (baas van Microsoft), Cristiano Ronaldo (topvoetballer van Real Madrid) en Donald Trump (President van Amerika) gemeenschappelijk? Ze investeerden allemaal in hotelvastgoed! Sinds kort hebben ook kleine vermogens hun weg naar het summum van beleggingsvastgoed gevonden. (De vastgoedgids, 2018)

Wat zijn de voordelen aan hotelvastgoed?

  • Beleggen in hotelvastgoed is zorgeloos. Een professionele uitbater leidt alles in goede banen. Problemen met wanbetalingen, schade, leegstand,… hoeft u zich niet over te bekommeren. Dit in tegenstelling tot klassiek vastgoed.
  • U deelt mee in totaliteit mee in alle opbrengsten van het hotel
  • De huurprijzen van hotelkamers evolueren mee met het inflatiepeil. De exploitant kan de kamerprijzen direct veranderen. Dus hotelvastgoed is inflatiebestendig.

Wik en weeg dus uw investeringen goed af. En diversifieer uw portefeuille voldoende, zodat het risico verspreid wordt. 

 

 

Bronnen:

- De vastgoedgids 2018 via  https://www.devastgoedgids.be/investeren/hotelkamers

- De beleggersgids 2018 via https://debeleggersgids.be/

Lees ook andere artikels over Beleggen