Stel je ook vast dat je spaargeld bij de bank minder opbrengt? Stel je ook vast dat wij Belgen met de staatsobligaties bedrogen worden omdat wij als hardwerkende spaarder van de overheid een intrest krijgen die lager ligt dan wat ze betalen op de internationale markten, uitgerekend de internationale markten die de overheidsschulden al in een crisissituatie brachten?

Heb je ook argwaan van allerlei beleggingen en verzekeringsinstrumenten zoals Tak 21 en Tak 23 producten waarbij je geen vat hebt op de kosten en commissies die de rendementen afromen?

Geloof je in de beleggingsmogelijkheden van vastgoed maar zie je het niet direct zitten om een opbrengsteigendom te kopen waarbij je valt onder de woninghuurwet of een handelseigendom waarbij je valt onder de handelshuurwet. In beide gevallen weet je al dan niet al uit eigen ervaring dat de huurder bij de vrederechter sneller gelijk krijgt dan de verhuurder.

Hotels in Brussel, De Panne en Zeebrugge

Om al deze beslommeringen te vermijden bestaat er nu de mogelijkheid om te investeren in nieuwe hotels aan de kust en in Brussel.

Investeren blijkt hier wel degelijk een veilige en zekere vastgoedbelegging te zijn, je krijgt geen aandelen of waardepapieren in handen maar wel degelijk een notariële akte waarbij je 1 of meerdere kamers aankoopt en die dan laat exploiteren. Alle kamers worden geëxploiteerd door de hotelexploitant die het hotel runt. In plaats van zijn vastgoed aan de bank af te betalen, keert hij de winst uit aan alle eigenaars, volgens hun deel in het hotel.

Hotels van Accor (ibis, ibis Styles en Mercure) en Holiday Inn

Doordat veel van die hotels onder franchising zitten van internationale ketens als Accor met bijvoorbeeld ibis, ibis Budget, ibis Styles, Mercure of een keten als Intercontinental hotels met bijvoorbeeld Holiday Inn maakt dat de exploitant nauw zal toezien op het onderhoud van jouw kamer omdat hij dient te voldoen aan al hoge standaarden en normen van die hotelketens.

Hotels aan zee: hoog rendement door hoge vraag

Een hotelkamer is niet alleen een goeie belegging omwille van het centrale beheer en de beperkte zorgen maar ook omwille van de grote noodzaak aan hotels aan de kust. Niet iedereen kan zich een tweede verblijf aan de kust veroorloven maar dat wil daarom niet zeggen dat men niet graag regelmatig aan de kust is en verblijft. Mensen willen ook meer en kortere vakanties met bepaalde normen van comfort en flexibiliteit en in tegenstelling tot gemeubelde seizoensverhuur speelt een nieuw hotel hier wel perfect op in.

Een bijkomend voordeel van een hotelkamer is dat de huurprijzen mee evolueren met de inflatie wat maakt dat jouw rendement niet verwatert door inflatie zoals bij een spaarboekje, obligaties of kasbons. Doordat jouw rendement mee zal evolueren met de inflatie betekent dit ook dat bij een eventuele doorverkoop wanneer u dit ook maar wenst, je zal kunnen genieten van meerwaarde zoals bij andere vastgoedinvesteringen.

Veilig beleggen in hotels: eigenaar via notariële akte

Bij het overwegen van een belegging moet men ook altijd de risico's overlopen en dan moet men toch wel vast stellen dat die beperkt zijn ten opzichte van de andere beleggingsvormen. Je wordt eigenaar van vastgoed via een notariële akte en dus duidelijk niet zoals bij timesharing waarbij je enkel een gebruiksrecht koopt, lucht. Doordat je notarieel eigenaar bent, wil dit ook zeggen dat indien in het slechtste geval de hotelexploitatie failliet zou gaan dat je ook met de vereniging van mede-eigenaars een nieuwe exploitant kan aanstellen.

Het is zeker een belegging die jouw verdere aandacht verdient en die je best overweegt. Zoals telkens weer bewezen, is investeren in vastgoed, kiezen voor vast en goed.