Investeer nu en denk aan uw pensioen later.

Investeer nu en denk aan uw pensioen later.

Naar aanleiding van de vrijgegeven cijfers van de zelfstandigenorganisatie NSZ, blijkt dat in vijf jaar tijd de pensioenleeftijd van de zelfstandigen is gestegen met 33.5%. De oorzaak hiervan is dat veel zelfstandigen moeten bijklussen omdat ze niet rondkomen met hun wettelijk pensioen.

De laatste jaren ligt het pensioen van de zelfstandigen vaak onder vuur. ‘Zijn zelfstandigen de nieuwe armen?’ en ‘Hoe wordt hun pensioen eigenlijk berekend?’ zijn maar enkele van de veel gestelde vragen.

Het Belgisch pensioensysteem bestaat uit drie pijlers: het wettelijke pensioen, het collectief pensioen en het individueel pensioen. Er wordt een onderscheid gemaakt op basis van beroepsloopbaan tussen werknemers, zelfstandigen en vast-benoemde ambtenaren. Verder wordt het pensioen van de Belgen berekend op basis van hun gezinssituatie en de al dan niet volledige loopbaantermijn. Anno 2018, is het gemiddelde pensioen van een zelfstandige 860 euro per maand, dit staat in schril contrast met het bedrag dat werknemers of vast-benoemde ambtenaren per maand ontvangen. Vandaar is er sprake van een heuse pensioenkloof. Werknemers en ambtenaren ontvangen immers respectievelijk 1200 euro en 2600 euro pensioen per maand*. Hierdoor moeten meer en meer zelfstandigen bijklussen na hun pensioen om het hoofd boven het water te houden.

Wat kunnen zelfstandigen hieraan doen?

Een zelfstandige kan bovenop het pensioenfonds en het wettelijk stelsel van pensioen een extralegaal spaarpotje aanleggen. Voor veel mensen is een investering in vastgoed een voor de hand liggende keuze maar de administratieve rompslomp en klassieke verhuurproblemen zoals wanbetaling, schade en leegstand schrikken af.

Net daarom overwegen meer om meer mensen een investering in hotelkamers. Van de uitbating (het administratief werk, het poestwerk etc. ) moet de investeerder zich namelijk niks aantrekken, dat kan hij uit handen geven aan een professionele partij. Bovendien geniet u als eigenaar mee van de opbrengsten van het volledige hotel en niet enkel de opbrengst van uw eigen hotelkamer. Dit betekent dat het goed draaiende restaurant, de vergaderzalen en de bar ook een rol spelen bij uw investering. Dit in tegenstelling tot klassiek vastgoed waarbij het beheer en de verhuur allemaal door de eigenaar zelf geregeld moet worden. Via een investering in hotelkamers maakt u als zelfstandige bovendien slimme kosten. U Investeert in 100% afschrijfbare gebouwen.

Bron: https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/04/20/almaar-meer-zelfstandigen-werken-nog-na-hun-pensioen/

*Dit zijn brutocijfers.

Lees ook andere artikels over Beleggen