Je zuurverdiende centen veilig stellen?

Je zuurverdiende centen worden van alle kanten belaagd...

 

Betalen om te sparen?!

 

Waar men in 2013 nog kon rekenen op gemiddeld 0,70% rente op een spaarboekje, krijgt men bij bvb. Deutsche Bank nu al maar 0,20% meer. De trend naar 0% rente zet zich dus steeds verder door. Bovendien blijkt uit een onderzoek van De Tijd dat de bankkosten méér bedragen dan de doorsnee opbrengst op een spaarboekje.

Bij hun onderzoek gingen zij uit van een 'modale' spaarder bij één van de 4 grote banken van België. Deze modale klant volgende diensten bij de bank: een zichtrekening, een kredietkaart en 10.000 euro op het spaarboekje.

Rekening houdende met de lage interesten enerzijds en de bankkosten anderzijds, krijgt deze modale spaarder een virtuele rente van -0,02 tot -1,60%. Een negatieve rente dus. 

 

Je betaalt geld aan je bank om te mogen sparen...

 

Als men hierbij nog de huidige inflatie meetelt, krijgen we zelfs een negatieve rente tot -1,94%!

 

Arco-coöperanten ondervinden dat er geen garanties zijn

 

Tcoh kiezen nog veel Belgen voor het spaarboekje, omdat dat een veilige optie zou zijn. En toch... Stel dat je geld op een spaarrekening hebt staan en de bank gaat failliet? Dan heb je in theorie een kapitaalgarantie tot 100.000 euro. Maar als we zien wat er met de Arco-coöperanten gebeurt - die ook een garantie van de staat hadden gekregen - boezemt de realiteit maar weinig vertrouwen in.

 

 800.000 mensen wachten 4 jaar na de val van Dexia nog steeds op hun geld.

 

Om de hele situatie te schetsen, gaan we even terug in de geschiedenis: Arco, de financiële poot van het vroegere ACW, was een van de grote aandeelhouders van Dexia. Samen met de val van Dexia ging ook Arco in vereffening. Naast de 'gewone' spaarders waren er ook een heleboel coöperanten - mensen met een soort 'aandeel' in de bank - iets wat destijds zwaar werd aangemoedigd. Daardoor hadden niet minder dan zo'n 800.000 Dexia-klanten een coöperatief aandeel gekocht van Arco.

Na de val van Dexia werkte de regering een waarborgregeling uit. Concreet: de particuliere Arco-coöperanten kregen eind 2011 van de regering-Leterme een staatswaarborg, vanuit de redenering dat coöperanten eigenlijk gewone spaarders waren. Zo zouden goed 800.000 mensen hun geld, gemiddeld 1.860 euro per persoon (een totaal van ongeveer 1,5 miljard euro!), niet verliezen. Maar ondertussen zijn we vier jaar later en krijgen de 800.000 Arco-spaarders nog altijd geen antwoord op de vraag of ze hun geld al dan niet terug zullen zien.

Ook advocaat Geert Lenssens van de vereniging 'Geld terug van Arco', betreurt deze gang van zaken: "De 800.000 Arco-aandeelhouders blijven al jaren op hun honger zitten, ondanks alle beloftes hebben ze nog geen eurocent gezien." Lenssens ziet daarnaast nog een heleboel beloftes die niet zijn nagekomen: "In 2011 beloofde de staat 100 procent staatswaarborg, toen die in 2014 ter discussie kwam te staan werd 80 procent beloofd, dat nadien bij het lezen van de kleine lettertjes blijkbaar neerkwam op amper 40 procent. Momenteel is er blijkbaar niets meer, alleen maar eindeloze procedures."

Zo zie je maar: zelfs een 'degelijke' bank en de nodige politieke steun en beloftes kunnen nooit de garantie bieden die vastgoed wel biedt.

 

 

Obligaties brengen nog nauwelijks iets op

 

De nieuwe staatsbon op 8 jaar krijgt een coupon van amper 0,3% bruto en die op 10 jaar 0,6%. Na aftrek van de roerende voorheffing, blijft er resp. zelfs maar 0,225 en 0,45% over. Dat is de laagste rente ooitEn dan zijn we nog niet eens de slechste leerling van de klas.

 

“   9 Europese landen bieden een negatieve rente op hun staatsbons.

 

Tot amper een jaar geleden, was het nog een goed idee dan maar te beleggen in bedrijfsobligaties van goede kwaliteit. Maar ook daar is het kalf zo goed als verdronken. Kijken we maar naar Nestlé, een gedegen multinational die actief is over de hele wereld en dan ook een AA2-rating heeft. Zelfs zij bieden nu voor 500 miljoen euro obligaties aan met een rentevoet van amper 0,002%! De obligatie met langere looptijd zal in 2021 ook maar 0,33% opbrengen. Ook andere bedrijven met sterke ratings -zoals bijvoorbeeld Shell, BASF, Bosch en GDF Suez - betalen nauwelijks nog vergoeding op hun obligaties.

 

 

Aandelen blijven een risicovolle optie

 

Ook aandelen zijn niet altijd de beste optie, als zelfs de Aandelengids 2015 van De Tijd stelt: "Er is geen gemakkelijke of risicoloze manier om rijk te worden op de beurs".

 

“   Aandelen zijn en blijven risicokapitaal.

 

Je krijgt geen jaarlijkse vaste vergoeding en je bent zelfs niet zeker dat je op het einde van de rit je geld zal terugzien. Aandelen bieden dus geen kapitaalgarantie, geen meerwaarde maar enkel rendement - als je geluk hebt, tenminste...

 

Omdat een aandeel of een bankproduct uiteindelijk niet meer is dan een papier met cijfers erop, kan het ook niet voor je kinderen zorgen in crisistijden. je kiest daarom beter voor een belegging met intrinsieke waarde, zoals vastgoed. Dan heb je immers niet alleen een dak boven je hoofd, je hebt ook een plek waar je mooie herinneringen kan opbouwen - een eigen stek waar je kan ontspannen, gasten ontvangen, spelen met de (klein)kinderen en nog veel meer.

 

 

Vastgoed is en blijft de beste investering

 

Banken speculeren elk jaar opnieuw dat de vastgoedprijzen zullen dalen, maar dat is ondertussen nog steeds niet gebeurd. De reden daarvoor is dat vastgoed nog altijd de meeste zekerheid biedt, ook in deze crisistijden. Bovendien zorgen de groeiende bevolking en de beperkte ruimte voor een opwaartse prijsdruk. Uitzonderingen op deze regel zijn dure villa's en verouderd vastgoed, die absoluut niet meer in trek zijn. De grote prijsdalingen voor dit soort vastgoed geven daardoor een vertekend beeld van de gemiddelde verkoopprijs van vastgoed in België.

Wat vast staat, is dat de Belgische vastgoedprijzen sinds WOI jaarlijks met gemiddeld 2 tot 3% per jaar gestegen zijn. Het ene jaar ligt de prijs wat hoger, het andere jaar wat lager, maar op lange termijn kan je rekenen op gemiddeld 2,5%meerwaarde.

 

" Het grootste voordeel van beleggen in vastgoed, is dat u kapitaalgarantie heeft. Daarnaast kan u ook rekenen op een stevig rendement als u het pand verhuurt en op een mooie meerwaarde als u het doorverkoopt.

 

CONCREET
Stel dat je in 1922 een appartement aan de toenmalig gemiddelde prijs van 66.544 euro* had gekocht. Dat appartement zou in 2012 dan 207.899 euro* waard zijn geweest. Je zou met andere woorden de gelukkige eigenaar zijn van een pand dat in waarde meer dan verdubbeld is!

 

* Bron: http://statbel.fgov.be/

 

Lees ook andere artikels over Beleggen