Als zelfstandige je woning veiligstellen

Vreemd genoeg maken maar weinig zelfstandigen gebruik van de mogelijkheid om hun privéwoning te beschermen tegen inbeslagname. Misschien omdat deze wet niet erg bekend is? We gingen in elk geval op zoek naar de voorwaarden en mogelijkheden en kunnen je de 'onbeslagbaarheid van de gezinswoning' alleen maar aanraden!

 

Voor wie geldt het?

 

Sinds de wet van 25/4/2007 werd aangevuld met een nieuwe wet op 15/1/2014, kan elke zelfstandige ervoor kiezen de gezinswoning veilig te stellen tegen schuldenaars. Dus zowel mensen met een eenmanszaak, een vrij beroep of gepensioneerden met een activiteit en zelfs zaakvoerders en bestuurders kunnen van deze maatregel gebruik maken.

 

Wat bescherm je precies?

 

Met deze maatregel bescherm je je hoofdverblijfplaats. Dat is meestal je wettelijke verblijfadres maar niet noodzakelijk - het gaat om de woning waar jij, al dan niet met je gezin - het meeste tijd doorbrengt.

 

Niet alleen als eigenaar maar ook als je recht op vruchtgebruik hebt, een erfpacht of opstal, kan je je woning beschermen tegen inbeslagname.

 

Als je de gezinswoning ook gebruikt als kantoor, het zgn. gemengd gebruik, geldt deze verzekering voor de volledige woning als je beroepsactiviteiten minder dan 30 procent van de oppervlakte innemen. Als dat meer is, geldt de maatregel enkel voor het gedeelte dat als woonruimte wordt gebruikt.

 

Een tweede woning of opbrengsteigendom kan je niet beschermen met deze maatregel.

 

Waarom zou je het doen?

 

De onbeslagbaarheid zorgt ervoor dat je woning niet in beslag kan worden genomen bij schulden die het gevolg zijn van je zelfstandige activiteit, zoals bijvoorbeeld:

 

  • Contractuele schulden bij leveranciers
  • Schulden bij kredietinstellingen
  • Sociale en fiscale schulden vanuit de zelfstandige beroepsactiviteit

 

Ook bij de verkoop van je woning, kan je van de maatregel blijven genieten voor je nieuwe woonst. De voorwaarde is wel dat de verkoopsom bij je notaris wordt bewaard en dat je er binnen het jaar een nieuwe woning mee koopt. De prijs van die woning moet bovendien gelijk of hoger zijn dan de verkoopprijs van je vorige woning, als je wil vermijden dat schuldenaars je ervan betichten dat je je solvabiliteit opzettelijk hebt verminderd.

 

Waarom zou je het niet doen?

 

Er zijn eigenlijk weinig redenen om het niet te doen, al kan het prijskaartje wel een rem vormen. Je betaalt namelijk 500 euro om een verklaring bij de notaris op te stellen en nog eens 500 euro om de verklaring te laten registreren.

 

Een andere reden is dat financiële instellingen je minder snel een lening zullen toekennen, omdat je je onroerend goed niet als waarborg kan indienen.

 

Hoe begin je eraan?

 

De procedure om je gezinswoning te vrijwaren van schuldeisers is erg eenvoudig. Je laat bij je notaris een verklaring invullen, die een gedetailleerde beschrijving geeft van het onroerende goed en de rechten die je erop bezit. Hou er wel rekening mee dat je echtgeno(o)t(e) ook moet instemmen met deze verklaring.

 

Die verklaring wordt vervolgens ingeschreven in een register op het kantoor van de hypotheekbewaarder van het arrondissement waar je gezinswoning zich bevindt.

 

Ook belangrijk: de bescherming blijft ook voortbestaan als je je activiteiten als zelfstandige stopzet. Of dat nu het gevolg is van een faillissement of omdat je statuut verandert naar bediende, ambtenaar of gepensioneerde.

 

Lees ook andere artikels over Vastgoed