Buitenlands vermogen niet langer veilig voor fiscus

Buitenlands vermogen niet veilig voor fiscus

Het is nog even koffiedik kijken of de vermogensbelasting er uiteindelijk komt en onder welke vorm. Wat wel almaar duidelijker wordt, is dat je vermogen in het buitenland verstoppen een onhaalbare kaart wordt. De internationale uitwisseling van fiscale gegevens zit immers in een stevige stroomversnelling.

 

Van Luxemburg ...

 

Waar het in 2005 met de Europese spaarrichtlijn nog enkel ging over de interesten die je in het buitenland had geïnd, gaan de nieuwe afspraken nu een heel stuk verder. Weet trouwens dat sinds 1 januari ook het groothertogdom Luxemburg de gegevens over de door Belgen geïnde interesten doorgeeft aan de Belgische fiscus.

 

 

... over Europa ...

 

De Europese bijstandsrichtlijn die sinds januari in voege is getreden, verplicht alle lidstaten onderling automatisch volgende gegevens uit te wisselen:

  • inkomsten uit een dienstbetrekking;
  • inkomsten uit levensverzekeringproducten;
  • inkomsten uit onroerende goederen;
  • tantièmes en presentiegelden;
  • pensioenen.

 

... tot wereldwijd

 

Ook buiten Europa wordt het moeilijk om je vermogen te verbergen voor de fiscus. Met de zgn. 'Common Reporting Standard' verbinden een 90-tal landen - waaronder belastingparadijzen als de Kaaimaneilanden en Jersey - om automatisch gegevens door te geven over tegoeden die je als buitenlander in hun land aanhoudt aan de desbetreffende belastingdienst.

 

Die afspraak zal trouwens al zeer binnenkort in voege treden, bevestigt Dirk Coveliers, Directeur Estate Planning bij Petercam*:

 

51 landen, de voorlopers, zullen al in 2017 gegevens uitwisselen over inkomsten en tegoeden van buitenlandse rekeninghouders per 31 december 2016, ook Luxemburg. Oostenrijk en Zwitserland zullen een jaar later overgaan tot het doorgeven van die gegevens, de toestand op 31 december 2017 dus. Vanaf 2018 zal het Zwitserse fiscale bankgeheim definitief geschiedenis zijn.

 

* Bron: tijd.be

 

Transparantie troef

 

Sinds 2014 is het bovendien ook verplicht bepaalde juridische constructies - denk aan een trust of fiduciaire - aan te geven op je belastingformulier. Met deze 'doorkijktaks' kan de fiscus door die constructies heenkijken en belastingen heffen op de vermogens die erin verborgen zitten.

 

Dat kan een groot probleem vormen als die inkomsten niet eerder werden doorgegeven. Immers, de fiscus kan die vermogens nu wel identificeren en belasten. Geviseerde belastingplichtigen doen er dan ook goed aan zo snel mogelijk en pro-actief hun fiscale verleden te regulariseren via de Bijzondere Belastinginspectie. Doen ze dat niet, dan riskeren ze hun vermogen te verliezen, benadrukt Leo De Broeck, fiscaal zakenadvocaat*:

 

De belastingplichtigen doen er goed aan de situatie recht te zetten nu het nog kan. Wie niets doet, riskeert vroeg of laat over een buitenlands vermogen te beschikken dat totaal onbruikbaar is geworden, ook voor de erfgenamen. En dat om de doodeenvoudige reden dat die vermogens op geen enkele manier het daglicht mogen zien.

 

* Bron: tijd.be

 

 

Beeld: http://www.freedigitalphotos.net/

 

Lees ook andere artikels over Financieel