Het pensioenstelsel in een notendop

Pensioen inleiding

Je wil graag je levensstandaard behouden als je op pensioen gaat? Dan wordt het - zeker in het huidige klimaat - steeds duidelijker dat je er niet zal komen als je je beperkt tot het 'gewone' pensioen. Wat je dan wel kan doen? We zetten alvast een paar mogelijkheden voor je op een rijtje.

 

Vooraleer echter van start te gaan, is het niet slecht nog eens terug te komen op de vier pijlers waarop je pensioen is opgebouwd.

 

PIJLER 1: wettelijk pensioen

 

De eerste pijler bestaat uit je wettelijke pensioen, dat door de overheid gegarandeerd wordt en betaald met bijdragen op de lonen van mensen die nog in loondienst zijn. Het bedrag wordt bepaald door je professionele statuut, je brutoloon, het aantal gewerkte jaren en je gezinssituatie.

 

 

PIJLER 2: aanvullend pensioen

 

Hier gaat het om extra inkomen vanuit je eerdere beroepsactiviteiten. Het opgebouwde pensioen is dus het resultaat van de pensioenbijdragen die tijdens de loopbaan werden gestort. Dit werkt trouwens enigszins anders voor loontrekkenden dan voor zelfstandigen.

 

Loontrekkenden

Sommige werkgevers financieren het aanvullend pensioen van hun werknemers via de groepsverzekering of het pensioenfonds. Eigenlijk is het een vorm van uitgesteld loon, die je aan het einde van je loopbaan eenmalig kan ontvangen of als levenslange rente kan laten uitkeren.

 

Zelfstandigen

Deze groep staat zelf in voor het aanbouwen van haar pensioen in de tweede pijler (vaak ook nodig als je weet dat het gemiddelde wettelijke pensioen van een zelfstandige momenteel minder dan 1.000 euro bedraagt). De specifieke formules voor zelfstandigen zijn resp. het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ) en de individuele pensioentoezegging (IPT).

 

 

PIJLER 3: individueel sparen met fiscaal voordeel

Deze formules bestaan grosso modo uit drie mogelijkheden, nl.:

 

1. Het langetermijnsparen

Of het zgn. 'sparen voor de oude dag'. Maar nu het langetermijnsparen zwaar onder druk komt te staan, kijk je beter uit naar een andere mogelijkheid.

 

2. De pensioenspaarverzekering

Dit is een relatief veilige optie, waarbij je vanaf het begin weet hoeveel je uiteindelijk zal ontvangen dankzij een gegarandeerd minimumrendement. Dat minimumrendement bedraagt bij de meeste verzekeraars ongeveer twee procent. Ga daarom zeker bij verschillende verzekeraars langs om te horen wat ze bieden en hou ook rekening met 'verborgen' kosten als instap- en beheerskosten.

 

3. Het pensioenspaarfonds

Waarschijnlijk de meest risicovolle optie, maar wel degene die je aan het einde van de rit het meeste kan opbrengen. Een fonds garandeert je immers geen minimumrendement maar belegt jouw geld in obligaties en aandelen. Je kan gelukkig wel kiezen uit drie fondsen die elk een eigen risicoprofiel bieden. Meer over die risicoprofielen vind je trouwens hier.

 

PIJLER 4: individueel sparen zonder fiscaal voordeel

Dit is eigenlijk de officieuze pijler van ons pensioenstelsel en bestaat onder meer uit het klassieke spaarboekje, aandelen, obligaties, fondsen, tak 21 en tak 23.

 

Meer weten?

In de volgende weken gaan we op elk van deze pijlers dieper in. Wil je graag deze reeks over pensioenen verder volgen? Word dan zeker fan van onze Facebookpagina of volg ons via Twitter!

 

Beeld: © deathtothestockphoto.com

 

 

Lees ook andere artikels over Sparen en pensioen