Keuzebeding voorkomt hoge successierechten

Keuzebeding voorkomt hoge successierechten

Wist jij dat je huwelijkscontract een handige tool kan zijn in je vermogensplanning? Zeker als je wil dat je echtgeno(o)t(e) fiscaal optimaal kan genieten van wat je hem/haar nalaat. Het keuzebeding is daarbij de perfecte oplossing.

 

Een enquête van De Tijd in samenwerking met Deutsche Bank toonde het al aan: 70 procent van de respondenten wisten niet dat een kleine aanpassing van hun huwelijkscontract fiscaal voordeel kon opleveren.

 

'Langst-leeft-al-heeft' is de norm

Dat is de klassieke term die nog in de meeste huwelijkscontracten wordt gebruikt. Concreet betekent het dat, als je overlijdt, jouw echtgeno(o)t(e) recht heeft op de volledige gemeenschap aan goederen. Dat biedt een stevige juridische bescherming aan de langstlevende, maar helaas is aan deze optie een stevig fiscaal prijskaartje gebonden.

 

Zo zal jouw echtgeno(o)t(e) successierechten moeten betalen op alles wat hij/zij bovenop de helft van de huwgemeenschap ontvangt. En zodra deze langstlevende overlijdt, moet er op dit deel opnieuw successierechten worden betaald door de volgende erven!

 

Keuzebeding is vaak betere keuze

Een keuzebeding combineert de juridische bescherming van de langstlevende met een stevige fiscale optimalisatie. Concreet komt het erop neer dat in het huwelijkscontract enkele mogelijkheden voor de langstlevende worden opgenomen, zodat hij/zij vrij kan kiezen welke oplossing op dat moment het meest voordelig is.

 

De klassieke clausules daarbij zijn:

  • De helft in volle eigendom en de helft in vruchtgebruik
  • De hele gemeenschap in volle eigendom
  • Alle roerende goederen in volle eigendom
  • Alle onroerende goederen in volle eigendom

 

Je hebt echter alle recht om andere clausules aan het contract toe te voegen. Daarbij kan je rekening houden met je bestaande vermogen, de relatie met de kinderen en schoonkinderen, enzovoort. Dit kan je best met je notaris bespreken. Of kies voor een 'passe-partout'-keuzebeding. Dan kan de langstlevende helemaal vrij kiezen wat hij/zij wil doen met de erfenis.

 

Een langst-leeft-erft-al clausule in je huwelijkscontract kan je trouwens makkelijk bij de notaris naar een keuzebeding laten aanpassen.

 

Lees ook andere artikels over Successie