Nieuwe bazen, nieuwe wetten

Familiebedrijf

Sinds begin dit jaar int het Vlaamse Gewest de erf- en schenkingsrechten en niet langer de federale overheid. Die overheveling brengt een aantal veranderingen met zich mee - de ene al wat belangrijker dan de andere.

 

Nieuwe terminologie

 

Of het echt belangrijk is, valt te betwisten, maar weet dat het Vlaamse Gewest een aantal bekende termen heeft veranderd:

 

  • Successierechten worden nu 'erfbelasting'
  • Schenkingsrechten worden 'schenkbelasting'

 

Nieuwe regels voor familiebedrijven

 

Heel wat relevanter is dat de spelregels voor het schenken en erven van familiebedrijven werden aangepast. Concreet zijn er vier belangrijke veranderingen:

 

  • Neven en nichten worden vanaf nu tot de 'naaste' familie gerekend, terwijl dat voordien enkel gold als hun ouders al overleden waren.
  • De activiteiten van het bedrijf moeten nog drie jaar verder gezet worden. Het grote verschil is dat het nu gaat om 'een' activiteit, ongeacht of dit dezelfde activiteit is als degene die de overledene uitvoerde of iets totaal anders.
  • Er is geen voorafgaand attest meer nodig dat bevestigt dat de voorwaarden voor de gunstregeling voldaan zijn.
  • Ook nieuw is dat de verschuldigde belastingen pas nadien worden geïnd, via een aanslagbiljet.

 

 

Bron: Netto

 

Beeld: http://www.freedigitalphotos.net/

Lees ook andere artikels over Successie