Schenkingen als onderdeel van je fiscale successieplanning

Successie erfenis schenking

Als je je successie plant, is het ook geen slecht idee je vermogen al op voorhand te 'ontvetten' door schenkingen aan je naasten. Op die manier vermijd je dat je opgebouwde kapitaal bij jouw overlijden in de hoogste tariefschijven van de successierechten valt en de erfenisrechten voor je partner tot maar liefst 27 procent kunnen oplopen.

 

Er is echter een belangrijk verschil tussen het schenken van roerende en onroerende goederen. Vooraleer daar echter dieper op in te gaan, werpen we even een licht op hoe je je kapitaal bij leven veilig kan stellen, zelfs nadat je het geschonken hebt.

 

Veilig schenken

Bij elke schenking, of het nu om roerend of onroerend goed gaat, is een notariële akte bij wet verplicht. Het grote voordeel hiervan is dat je een sterk wapen in handen hebt bij eventuele betwistingen maar - vooral - dat er bij overlijden geen successierechten meer moeten betaald worden op hetgeen je geschonken hebt.

 

Je zou kunnen kiezen voor een 'zuivere schenking', waarbij je alles meteen weggeeft, maar het grote nadeel van schenkingen is dat ze onherroepelijk zijn. Je kan daarom ook best - via de notaris - bepaalde voorwaarden aan de schenking verbinden. De meest voorkomende clausule daarbij is het zgn. 'voorbehoud van vruchtgebruik'.

 

Bij voorbehoud van vruchtgebruik ontvangt de begunstigde het geschonken goed enkel in 'blote eigendom', terwijl het vruchtgebruik levenslang bij de schenker blijft. Concreet betekent dit dat de schenker van de vruchten van zijn eigendom mag genieten, zoals bvb. van de huurinkomsten van een onroerend goed, interesten op spaargeld en dividenden, opbrengsten van aandelen en effectenportefeuilles, etcetera. Het vruchtgebruik komt pas in handen van de begunstigde als de schenker overlijdt. Op dat moment wordt hij/zij dus de volle eigenaar en dit zonder extra successierechten te moeten betalen.

 

In dit filmpje legt notaris Eric Spruyt klaar en duidelijk de voordelen van een schenking met voorbehoud van vruchtgebruik voor.

 

Bron: Bij de notaris, www.kanaalz.knack.be

 

Roerende goederen

De reden waarom het schenken van roerende goederen bij successieplanning een absolute aanrader is, is omdat er sinds 2004 een verlaagd schenkingsrecht voor roerende goederen werd ingevoerd. Dat betekent dat echtgenoten en samenwonenden drie procent schenkingsrecht moeten betalen en andere partijen zeven procent. Maar die schenkingsrechten worden beschouwd als eindbelastingen, wat betekent dat er geen successierechten meer verschuldigd zijn.

 

Onroerende goederen

Het schenken van onroerend goed is al een heel stuk duurder, vooral omdat het schenkingsrecht progressief wordt berekend. Stel dat het onroerend goed 12.500 euro waard is, dan bedraagt het schenkingsrecht slechts drie procent, t.t.z. 375 euro. Is het onroerend goed echter 510.000 euro waard, dan betaal je 30 procent - in dit geval dus maar liefst 153.000 euro! Om dit te vermijden, kan je kiezen uit twee oplossingen.

 

1. SCHENKEN IN SCHIJVEN

De eerste optie is je vastgoed in schijven te schenken, met een tussenperiode van telkens drie jaar. Een concreet voorbeeld toont aan waarom dit voordelig is*: een vijftigjarige weduwnaar in Vlaanderen heeft een dochter en een patrimonium ter waarde van 600.000 euro. Dit patrimonium bestaat uit 4 woningen met een waarde van resp. 100.000, 200.000, 50.000 en 250.000 euro.

Hypothese 1: de vader laat alles pas aan zijn dochter na bij zijn overlijden. De dochter betaalt dan successierechten op de volledige waarde van het patrimonium van 600.000 euro:

  • 3 procent op de eerste schijf van 50.000 euro = 1.500 euro
  • 9 procent op de tweede schijf van 200.000 euro = 18.000 euro
  • 27 procent op de resterende 350.000 euro = 94.500

In totaal betaalt de dochter dus 114.000 euro successierechten.

 

Hypothese 2: hij past de techniek van de driejaarlijkse schenkingen als volgt toe:

  • Op 51 jaar schenkt hij het goed van 100.000 euro; de schenkingsrechten voor de dochter bedragen 5.625 euro.
  • Op 54 jaar schenkt hij het goed van 200.000 euro; de dochter betaalt 17.625 euro schenkingsrechten.
  • Op 58 jaar schenkt hij het goed van 50.000 euro, waarop zij 2.125 euro schenkingsrechten betaalt.
  • Op 62 jaar schenkt hij het goed van 250.000 euro, met 26.625 euro schenkingsrechten te betalen door de dochter.

In totaal betaalt de dochter 52.000 euro schenkingsrechten - een 'winst' van maar liefst 62.000 euro.

 

* Bron: www/notaris.be

 

2. GESPLITSTE AANKOOP

Een andere mogelijkheid om successierechten op onroerend goed te vermijden, is bij leven te kiezen voor een gesplitste aankoop, samen met je kind(eren). Hoe dat precies in zijn werk gaat, lees je in ons eerdere artikel 'Successierechten vermijden bij gesplitste aankoop'.   

 

Verder lezen?

Wil je graag meer weten over de andere technieken om je successie fiscaal zo optimaal mogelijk in te plannen? Like ons op Facebook of volg ons op Twitter en we houden je op de hoogte van de verdere artikelen in ons dossier 'Fiscale successieplanning'.

 

 

Beeld: © http://www.freedigitalphotos.net/

Lees ook andere artikels over Successie