Spelregels voor lenen bij vrienden of familie

Lenen bij familie of vrienden heeft meestal het voordeel dat je van een lagere rente kan genieten dan bij een financiële instelling. Bovendien levert het jou een fiscaal voordeel op als je het geld aanwendt om in vastgoed te investeren. Om eventuele problemen in de toekomst te vermijden, raden we je wel aan een duidelijke overeenkomst op papier te zetten - volgens de regels van de kunst.

 

Zeker nu de rente op spaarboekjes legendarisch laag is, kan je misschien je ouders, suikertante of welgestelde vriend overtuigen een deel van zijn/haar slapende spaargeld aan jou te lenen, zodat je kan investeren in een hotelkamer. De wet is immers erg soepel over het soort lening dat je kan gebruiken om in vastgoed te investeren.

 

Interest is interessant

Het voordeel van lenen bij vrienden of familie is natuurlijk dat je een rente kan afspreken die sowieso lager ligt dan bij een financiële instelling. Misschien schrik je even als je hoort dat de persoon die jou geld leent, graag een interest wil afspreken? Toch biedt het voor beide partijen een voordeel. Voor de ontlener is er natuurlijk een extra inkomst. Maar ook voor jou is het betalen van een rente niet te versmaden.

 

Immers, als jouw vastgoed wordt verhuurd, word je belast aan een vast bedrag dat gelijk is aan 40 procent van je geïndexeerde kadastrale inkomen. Van dit bedrag kan je dan wel de interesten van je lening aftrekken.

 

Papier is geduldig

Win-win voor iedereen dus. Toch zolang je alles duidelijk op papier zet onder de vorm van een contract. De registratie van het contract bij de notaris is trouwens niet verplicht, maar geeft wel de officiële startdatum van de overeenkomst aan, wat belangrijk kan zijn als de lening later wordt betwist.

 

Ook al gaat het om een zgn. 'onderhandse lening', ben je verplicht volgende elementen in het contract op te nemen om het geldig te maken:

 

  • De identiteit en het adres van de lener en ontlener (naam, voornaam, adres en voor een vennootschap ook zetel en ondernemingsnummer)

TIP: als de ontlener gehuwd is onder gemeenschap van goederen, moet ook naam van de echtgeno()ot(e) vermeld worden.

  • Het volledige bedrag dat uitgeleend wordt, in cijfers én letters 

TIP: vermeld ook hoe de geleende som teruggestort zal worden. Best is te kiezen voor een bankoverschrijving zodat je een bijkomend bewijs in handen hebt bij een eventuele betwisting.

  • De eventuele rentevoet en betalingsmodaliteiten

TIP: geef aan welke interestvoet wordt toegepast en of er maandelijks, trimestrieel of jaarlijks moet worden terugbetaald.

  • De duurtijd van de lening

TIP: noteer zeker ook de schijven waarin minimaal moet terugbetaald worden op bepaalde data.

  • De datum en plaats van de overeenkomst

 

  • Het aantal exemplaren waarin het contract wordt opgemaakt, in evenveel exemplaren als er partners zijn

TIP: de beste formulering om hier volledig juist te zijn is als volgt: Deze overeenkomst werd opgemaakt op datum ...... te ....... in ........ originele exemplaren, waarbij elke partij verklaart één origineel exemplaar te hebben ontvangen.

 

  • De handtekening van beide partijen, voorafgegaan door de vermelding 'gelezen en goedgekeurd'

TIP: bestaat het contract uit meerdere bladzijden, moeten alle partijen op elke pagina hun paraaf zetten. Als er een bijlage is, moet die ook geparafeerd worden en in de overeenkomst worden vermeld dat er een bijlage is.

Lees ook andere artikels over Financieel