Successie wordt Vlaamse bevoegdheid

Vlaams parlement successie erfenisrecht

Vanaf 1 januari 2015 zal de Vlaamse Belastingsdienst de successierechten zelf beginnen innen. Alhoewel de tarieven - voorlopig - dezelfde blijven, wordt de procedure voor de inning van registratie- en successierechten sterk vereenvoudigd. We zetten alvast even de belangrijkste veranderingen voor je op een rijtje.

 

1. Aanslagbiljet

Vanaf nu ontvang je, net zoals voor je onroerende voorheffing of verkeersbelasting, een aanslagbiljet in je brievenbus. Successierechten kan je dan in de volgende twee maanden betalen, maar de registratierechten moeten - net als nu - onmiddellijk betaald worden.

 

2. Formeel bezwaar

De successierechten moet je vanaf nu binnen de twee maanden nadat het aanslagbiljet toekomt, betalen. Nieuw is dat je nu ook drie maanden de tijd krijgt om formeel bezwaar tegen een bepaalde belasting in te dienen.

 

3. Objectieve beoordeling

Als je bezwaar zou aantekenen, wordt het dossier vanaf nu doorgegeven aan een andere dienst en dus een andere ambtenaar, zodat je kan rekenen op een objectieve tweede beoordeling van je dossier.

 

4. Strengere regels

De formele indieningstermijn blijft vier maanden, net zoals nu. Waar vandaag de nalatigheidsinteresten pas na zes maanden worden berekend, zal Vlaanderen na die vier maanden echter meteen een boete opleggen.

 

5. Geen voorschot

Vandaag moet een notaris een provisierekening openen om de registratierechten te betalen. De Vlaamse Belastingsdienst maakt dit systeem overbodig door de invoering van een facturatiesysteem, zodat er meteen kan worden betaald.

 

Lees ook andere artikels over Successie