Successierechten vermijden bij gesplitste aankoop

vermogensplanning-investeren

De gesplitste aankoop is een beproefde methode om bij leven al eigendommen door te geven aan je erfgenamen en hen zo te vrijwaren van successierechten. Er zijn echter maar twee manieren om zeker te zijn dat dit inderdaad gebeurt: een geregistreerde schenking of vrije beschikking.

 

De gesplitste aankoop wordt wel vaker toegepast bij de vermogensplanning. Het betekent dat de ouders het vruchtgebruik van het (beleggings)pand kopen en de kinderen de blote eigendom. De ouders kunnen tijdens hun leven dan het pand zelf gebruiken of genieten van de huuropbrengsten van bijvoorbeeld een aangekochte hotelkamer. Bij overlijden worden de erven volle eigenaar van het investeringspand, en dit zonder successierechten te moeten betalen.

 

Toch is enige voorzichtigheid geboden als je dit principe wil toepassen. Immers, de schenking moet aan de desbetreffende heffing worden onderworpen of je moet kunnen aantonen dat de begunstigde van de schenking vrij over de gelden heeft kunnen beschikken. Sleutelwoord hier is 'of', wat betekent dat je zelf kan kiezen aan welke van beide voorwaarden wordt voldaan om het successierecht te vermijden.

 

Geregistreerde schenking

Dit betekent dat de schenking vooraf door de vruchtgebruiker wordt onderworpen aan schenkingsrechten. Deze bedragen slechts 3 procent en vermijden dat je erven later toch nog successierechten moeten betalen. Bovendien eist de wet hier geen tussenkomst van een notaris.

 

Vrije beschikking

De andere mogelijkheid om aan successierechten te ontkomen, is door aan te tonen dat het geschonken geld niet dient voor de financiering van het deel dat je erfgenaam moet betalen voor de gesplitste aankoop. Met andere woorden, de begunstigde heeft vrij over de schenking kunnen beschikken.
Jammer genoeg zijn er in dit geval vaak twijfelgevallen. Wat bijvoorbeeld als de schenking pas een jaar geleden gebeurde? Hoe toon je dan aan dat het geld niet bedoeld was voor de gesplitste aankoop? Of wat als het bedrag van de schenking te dicht aanleunt bij de prijs voor de blote eigendom? Waar ligt hier de grens? In het allerslechtste geval komen je erven voor een eindeloze discussie met de fiscus te staan, waarbij elke mogelijke oplossing alleen maar arbitrair kan zijn...

 

Het is vrij duidelijk dat je om deze reden dan ook best kiest voor een geregistreerde schenking als je successierechten wil vermijden bij de aankoop van een hotelkamer. 

Lees ook andere artikels over Successie