Vastgoed schenken in schijven

Onroerende goederen schenken is niet zo eenvoudig en vaak erg duur omdat er een schenkingsrecht moet betaald worden. Cruciale factor in die kost is dat het schenkingsrecht progressief is. Daarom begin je er best tijdig aan en kies je ervoor om je vastgoed in schijven te schenken.

 

Waar je bij een schenking van roerende goederen verschillende technieken hebt die weinig of niets kosten (denk bvb. aan de hand- of bankgift of het schenken via buitenlandse notaris), is dat bij onroerende goederen helaas een heel ander verhaal. Niet alleen ben je verplicht om een notariële akte op te laten maken en te betalen, er moeten ook steeds schenkingsrechten worden betaald.

Progressief schenkingsrecht

Dat schenkingsrecht wordt procentueel duurder naarmate het bedrag van de schenking groter is. Concreet betaal je voor een schenking ter waarde van maximum 12.500 euro slechts 3 procent. Als je echter in de schijf boven 500.000 euro terechtkomt, betaal je maar liefst 30 procent!

 

Schenken in schijven

Het is daarom geen slecht idee je vastgoed in schijven te schenken en zo in de laagst mogelijke schijf te blijven. Je kan er trouwens best voor kiezen alleen de blote eigendom te schenken en zelf het vruchtgebruik te behouden. Het enige probleem is dat er tussen elke schenking minimum drie jaren moeten verlopen zijn. Tijdig beginnen is dan ook de boodschap!

 

Lees ook andere artikels over Successie