Waarborg: welke kan je bieden?

Welke waarborg

Zodra de financiële instelling je het nodige geld heeft geleend, wil zij zich vanzelfsprekend wapenen tegen mogelijke problemen met de terugbetaling. De financiële instelling vraagt dan ook een waarborg. Die waarborg kan je op drie verschillende manieren garanderen.

1. Borg

De eerste manier is om iemand borg voor jou te laten staan. Vanzelfsprekend moet de financiële situatie van die persoon gezond zijn. Het gaat er immers om dat de financiële instelling erop kan vertrouwen dat deze persoon jouw terugbetalingen uitvoert als je ze zelf niet meer aankan.

 

2. Onderpand

Dat kan zowel - letterlijk - een pand zijn, maar ook waardepapieren zoals aandelen, kasbons of obligaties. Je geeft het pand of de papieren eigenlijk ter bewaring af aan de financiële instelling. Die kan ze dan verkopen of innen zodra jij niet meer zou betalen (zie ook Soorten leningen)

 

3. Een hypotheek of hypothecaire volmacht

Hiermee geef je de financiële instelling extra zekerheid omdat je haar het voorrecht geeft jouw eigendom te verkopen als de schuld niet wordt afgelost. De opbrengst van de verkoop wordt dan in eerste instantie gebruikt om je schuld aan de financiële instelling terug te betalen (zie ook 'Soorten leningen').

 

Lees ook andere artikels over Financieel