Wat zijn de extra kosten bij een lening?

Wanneer je een lening aangaat, moet je rekenen op extra kosten van zowel de financiële instelling als van de notaris. Om welke kosten gaat het en wat houden ze precies in?

De financiële instelling

 1. De schattingskosten
  Die moet je zelf betalen opdat de financiële instelling kan inschatten hoeveel je toekomstige eigendom waard is om zo het bedrag te bepalen dat je kan lenen. De financiële instelling moet je hiervan echter wel op voorhand verwittigen en kan geen betaling eisen zolang de schatting niet is uitgevoerd.

 2. De dossierkosten
  Dit zijn de kosten die je betaalt om het leningsdossier op te zetten. Het dossier moet alle voorwaarden voor de lening en de geldigheidsduur van het aanbod duidelijk vermelden. Deze dossierkosten kunnen pas geïncasseerd worden nadat de financiële instelling het aanbod schriftelijk heeft geformuleerd.

De notaris

 1. De belastingen
  Op het krediet dat je krijgt, moet je belastingen betalen. Het is de notaris die deze incasseert en vervolgens doorstort aan de fiscus. Deze belastingen omvatten volgende drie elementen:

 • Registratierechten
  = 1 procent van de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen
  + 25 euro per document (bvb. een aflossingstabel) dat aan de kredietakte wordt toegevoegd.

 • Hypotheekrecht
  = 0,3 procent van de totale som waarvoor een hypotheek wordt genomen, inclusief het honorarium van de hypotheekbewaarder en de kosten voor het hypothecaire getuigschrift.

 • Recht op geschriften
  = 50 euro.

 1. De eigenlijke notariskosten
  Deze bestaan enerzijds uit een vergoeding voor het verzamelen van en betalen voor inlichtingen bij allerhande instanties. Anderzijds is er het ereloon van de notaris, dat varieert naargelang het geleende bedrag. Daarbij wordt degressief tewerk gegaan. Zo betaalt u bijvoorbeeld 1,50 procent voor een bedrag tot 7.500 euro en slechts 0,2 procent op een bedrag van 64.095 euro.

 

Wist je dat...

Notariskosten wettelijk zijn vastgelegd? Als je dus bij meerdere notarissen een berekening van je loonkosten zou vragen, zouden de voorgestelde bedragen bij elke notaris ongeveer dezelfde moeten zijn.

Lees ook andere artikels over Financieel