Wel alleen, niet gek

Als single je erfenis plannen met een testament

In 2013 stonden er maar liefst 1,6 miljoen mensen in België ingeschreven als alleenstaande. Nochtans houdt de wetgeving op successierechten geen enkele rekening met deze grote groep. Singles doen er daarom goed aan tijdig hun erfenis te plannen en een testament op te stellen.

 

Doemscenario?

 

Misschien leggen we je best even de mogelijke scenario's voor van wat er gebeurt als je als single je erfenis niet plant.

 

  • Als je kinderen hebt, erven die alles via hun wettelijke reserve.
  • Als je geen kinderen hebt en je ouders leven nog, dan krijgen zij elk een vierde (samen de helft, dus). De andere helft gaat naar de broers en zussen.
  • Als je geen kinderen, ouders, broers of zussen meer hebt, gaat je erfenis naar ooms en tantes en hun kinderen.

 

Het probleem is dat alle erfgenamen vanaf broers en zussen zich in de zgn. 'zijlijn' bevinden. Dat betekent dat zij hoge successierechten moeten betalen. In Vlaanderen kan dat van 30 tot 65 procent oplopen, in Wallonië en Brussel van 20 tot maar liefst 80 procent.

 

Als single kan je daarom beter je erfenis inplannen en een testament opstellen, zodat niet het grootste deel van je opgebouwde vermogen in de handen van de fiscus terechtkomt.

 

Zelf kiezen

 

Het testament bestaat in verschillende vormen en biedt je als single de nodige opties om je opgebouwde kapitaal op een fiscaal rendabele manier verder van nut te laten zijn. Het grote voordeel van een testament is natuurlijk dat je zelf kan kiezen wie jouw erfenis krijgt.

 

Als je nog familie hebt

 

Als je ouders nog leven en je hebt broers en/of zussen, doe je er goed aan je ouders alles via testament te laten toekomen. Ann Maelfait, een Rivus-advocate gespecialiseerd in successierecht, verklaart waarom*:

 

Jonge singles doen er goed aan via testament alles aan hun ouders te laten toekomen. Bij het overlijden betalen de ouders de lage successierechten voor de 'rechte lijn' (3 procent tot 50.000 euro, 9 procent tot 250.000 euro en daarboven 27 procent). Zij kunnen het roerend vermogen daarna tegen 0 of 3 procent schenken aan de broers en zussen.

 

 

Geen familieband meer?

 

Dan kies je best voor een duolegaat. Daarmee wijs je twee begunstigden aan in je testament. Eén van de twee legaten moet dan de successierechten betalen op het deel van de andere legaat, zodat die erft zonder successierechten te moeten betalen. 

 

Een klassieke keuze voor de betalende legaat is een liefdadigheidsinstelling met de vorm van een vzw of private stichting. Die betalen immers een sterk verlaagd erfenisrecht. In Vlaanderen is dat 8,5%, in Wallonië 7% en in Brussel 25% of 12,5% naargelang het geval. En als je denkt dat dit 'misbruik' van een goed doel zou zijn, geven we je graag even de mening van notaris Eric Spruyt mee over het voordeel hiervan voor bijvoorbeeld de Vlaamse Liga tegen Kanker**:

 

Een erfgenaam zonder familieband met de overledene betaalt in Vlaanderen 45 procent successierechten op de eerste schijf van een erfenis tot 75.000 euro, 55 procent op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro en 65 procent op de schijf boven 125.000. Als een man zonder familie een vermogen van 500.000 euro nalaat aan zijn beste vriend, houdt die dus 195.000 euro over. De overledene had zijn vriend beter 250.000 euro gelaten en de andere 250.000 euro aan de Vlaamse Liga tegen Kanker met de opdracht de successierechten van de vriend te betalen.

Laten we even de berekening maken. De vriend betaalt in dit geval géén successierechten en behoudt 250.000 euro. Dat is 55.000 euro meer dan in het eerste voorbeeld. De Vlaamse Liga tegen Kanker betaalt volgende successierechten op de 250.000 euro van de vriend: 45 procent erfenisrechten op de eerste schijf van 75.000 euro, 55 procent op de schijf van 75.000 euro tot 125.000 euro en 65 procent op de schijf van 125.000 euro tot 250.000 euro, dat is dus 142.500 euro. De organisatie moet verder ook rechten betalen op de 250.000 euro die ze zelf kreeg. In Vlaanderen bedraagt het tarief voor een vzw 8,8 procent. Op 250.000 euro geeft dat 22.000 euro.

De Vlaamse Liga tegen Kanker betaalt dus in totaal 164.500 euro aan de fiscus en houdt zelf 85.500 euro over. Zowel de vriend als de Vlaamse Liga tegen Kanker zijn beter af.

 

 

 

 

* Bron: www.netto.tijd.be

** Bron: www.tegenkanker.be/ (Vlaamse Liga tegen kanker)

© Beeld: www.deathtostock.com

 

 

Lees ook andere artikels over Successie