Banken maken winst op jouw rug

beleggen-hotelkamer

Alhoewel het nog nooit zo goedkoop geweest is om een hypothecaire lening aan te gaan, spelen de banken het spel niet helemaal eerlijk. Resultaat? Als je leent voor een nieuwe woning, betaal je ongewild mee aan de winst die de banken zelf op zak steken.

 

Als je vandaag een hypothecaire lening op 25 jaar afsluit, betaal je gemiddeld 3,46 procent rente - wat een heel stuk minder is dan enkele jaren geleden. Toch zou dat percentage nog een heel stuk lager kunnen liggen als de banken hun winstmarge op woonkredieten zouden verlagen. Volgens John Romain van Immotheker, rekenen de banken immers slechts 50 tot 60 procent van de rentedaling door in hun tarieven.

 

Recordwinst voor banken

 

De hypotheekrente is gebaseerd op de kapitaalmarkt, waar langlopend kapitaal zoals aandelen en obligaties wordt verhandeld. Omdat de banken momenteel steeds goedkoper kunnen lenen op die kapitaalmarkt, daalt de rente op woonkredieten sinds begin 2014 gestaag.

 

Toch laten de bankiers hun klanten slechts voor een klein deel meegenieten van deze rentedaling en steken ze een steeds groter deel van de winst op woonkredieten in eigen zak. Concreet verdrievoudigde die winstmarge voor de banken in de voorbije 12 maanden van 0,45 naar 1,24 procent. Dat is ook drie maal meer dan de gemiddelde winstmarge in de voorbije vijf jaar. KBC - de enige bank trouwens die in haar boeken laat kijken - verzesvoudigde zo haar winstmarge van eind 2011 tot midden 2014 van 0,2 tot 1,2 procent.

 

Er zijn twee aanwijsbare verklaringen voor deze recordwinsten, de ene al wat aanvaardbaarder dan de andere.

 

 

Future-proof lenen

 

Banken moeten natuurlijk zelf ook op korte termijn een krediet met een looptijd van 25 jaar kunnen herfinancieren. Gezien de huidige lage rente, is de kans groot dat ze dat dan tegen een hoger rentetarief zullen moeten doen. Vooral bij langlopende kredieten met vaste rentevoet  - vandaag de meest voorkomende formule - calculeren de banken die mogelijke rentestijging alvast op voorhand in. Wat begrijpelijk is, natuurlijk.

 

 

Veilig winst maken

 

Minder aanvaardbaar is dat het erop lijkt dat de banken op de rug van de consument extra winst willen maken. Om deze reden beter te begrijpen, moeten we even terugkijken naar de bankencrisis van 2008 en 2009.

 

Aan een bank worden namelijk kapitaaleisen gesteld. Dat wil zeggen dat zij tegenover elk uitgeleend bedrag een garantievermogen moet kunnen stellen. Dit vermogen geldt als  zgn. 'kapitaalbuffer', die eventuele verliezen voor de bank kan compenseren. Na de bankencrisis stelden de gezamenlijke centrale banken voor om de vereiste kapitaalbuffer op de balans van de banken van twee naar zeven procent te verhogen.

 

Banken gingen dan ook op zoek naar extra kapitaal via veilige inkomsten, eerder dan - zoals voordien - terug te grijpen naar risicovolle financiële producten. Die inkomsten komen momenteel dus vooral uit de woonkredieten, en dit ten koste van de consument die momenteel een woonlening wil afsluiten. Met andere woorden: wie nu geld leent bij de bank, betaalt meer dan strikt noodzakelijk.

 

John Romain, de topman van Immotheker, kan hier nog wel enig begrip voor opbrengen:

 

“    De banken hebben vandaag weinig andere opties dan de verloren inkomsten te compenseren met hogere winstmarges in de klassieke bankactiviteiten.

 

 

Wat wij ervan denken? Dat je deze achtergrondinfo best even in gedachten houdt als je een lening zou aanvragen om te kunnen investeren in een hotelkamer of als je je huidige woonlening wil herfinancieren 

 

 

Lees ook andere artikels over Financieel