Je pensioen als zelfstandige

Pensioen zelfstandigen

Als zelfstandige heb je - net als een vaste werknemer - recht op je wettelijke pensioen, de eerste pijler van ons pensioenstelsel (lees ook Het pensioenstelsel in een notendop). Helaas bedraag dat pensioen niet meer dan 1.400 euro bruto, en dan nog enkel als je 45 jaar gewerkt hebt én gezinshoofd bent - anders wordt het nog minder...

 

Het is als zelfstandige dan ook cruciaal dat je naast het wettelijke pensioen een reserve opbouwt zodat je aan het einde van je carrière niet in een financieel zwart gat valt. Je kan daarbij kiezen voor pensioensparen via fonds of verzekering, maar eigenlijk is een VAPZ (Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen) de meest logische én voordelige keuze om je schrale wettelijke pensioentje verder aan te vullen.

 

 

De voordelen van een VAPZ

Eigenlijk biedt een VAPZ je als zelfstandige enkel voordelen - zelfs nog tijdens je loopbaan. We zetten ze even voor je op een rijtje:

 

1. Een voordelige formule

Een VAPZ is veel interessanter dan een spaarrekening, die nauwelijks nog interesten opbrengt. Een VAPZ combineert immers een gewaarborgde interest met een (mogelijke) winstdeelname, die dan ook nog volledig belastingvrij is.

 

2. Fiscaal voordeel: tot 50 procent

Je mag al je premies voor 100 procent inbrengen als beroepskost, zodat je aan het einde van het jaar tot de helft van je premie terugkrijgt als korting op je belastingen.

 

3. Sociaal voordeel: tot 20 procent

Net omdat je je VAPZ-premies als beroepskosten kan inbrengen, daalt ook je sociale bijdrage. Zo kan je meer dan 20 procent van je VAPZ-premie terugwinnen. Als je zowel je sociale als fiscale voordeel samentelt kan je dus maar liefst tot 70 procent van je gespaarde premie recupereren!

 

4. Zelf je premie kiezen

Al naargelang je een goed of net wat minder jaar hebt, kan je makkelijk het bedrag van je premie aanpassen, binnen wettelijk vastgestelde grenzen, namelijk:

. Minimum jaarpremie: 100 euro

. Maximum jaarpremie: 8,17 procent van je netto belastbaar beroepsinkomen van drie jaar geleden, met een plafond van 3.027,09 euro (in 2014)

 

5. Op eigen tempo

Je kan je premie naar eigen keuze jaarlijks, driemaandelijks of zelfs maandelijks storten.

 

6. Je meewerkende partner geniet mee

Als je partner meewerkt in de zaak, kan hij/zij een eigen VAPZ afsluiten onder dezelfde voorwaarden. Op die manier kan je de voordelen van je VAPZ verdubbelen.

 

7. Minimale belastingen

Op je pensioenleeftijd heb je recht op twee sommen, nl.: de winstdeelname - die niet belast wordt - en je gewaarborgde pensioenkapitaal.

Dat gewaarborgde kapitaal wordt belast via het fiscaal gunstige model van de 'fictieve rente'. Dat houdt in dat je elk jaar al een klein deel van je pensioenkapitaal mee aangeeft bij je belastbare inkomen, eerder dan een eenmalige grote som te moeten betalen als je je kapitaal opneemt. Afhankelijk van je leeftijd, moet je dan gedurende 10 tot 13 jaar 3,5 tot 5 procent van je pensioenkapitaal aangeven aan de belastingen.

 

Nog beter: het sociaal VAPZ

Het sociaal VAPZ werkt volledig volgens dezelfde principes als het 'gewone' VAPZ, maar biedt nog een aantal andere, belangrijke voordelen, namelijk:

 

1. Een nog groter fiscaal voordeel

Het maximumbedrag voor je premie ligt 15 procent hoger, nl. 9,40 procent van je inkomen (met een plafond van 3.482,82 euro in 2014). Dat betekent meteen dat je ook 15 procent meer van je belastingen kan aftrekken.

 

2. Hoger pensioenkapitaal

Je moet dan wel 10 procent van je premie opzijzetten voor het solidariteitsfonds, maar je kan ook 15 procent meer sparen. Je spaart dus uiteindelijk 5 procent meer dan bij een gewone VAPZ.

 

3. Bijkomende waarborgen

Tien procent van het bedrag van je premies wordt gereserveerd voor het solidariteitsfonds, dat je extra waarborgen biedt, zoals:

. Premievrijstelling bij invaliditeit

. Premievrijstelling bij moederschapsrust

. Rente bij overlijden

. Forfaitaire uitkering bij ernstige ziekte

 

Sommige banken bieden je nog extra waarborgen, dus ga zeker even langs bij verschillende bankinstellingen om de voor jou optimale formule te bespreken!

 

 

Beeld: http://deathtothestockphoto.com/

Lees ook andere artikels over Sparen en pensioen