Schenking of testament?

Schenking of testament, de termen worden in de volksmond wel vaker door elkaar gebruikt. Niet onlogisch, want het zijn allebei mogelijkheden waarmee je zelf kan bepalen wie wat van jou zal erven. En toch zijn er een paar belangrijke verschillen.

 

Een schenking treedt onmiddellijk in en is onherroepbaar. De enige uitzonderng hier is een schenking tussen echtgenoten: de schenking kan dan zelfs nog na een scheiding en een huwelijk met een nieuwe partner worden aangepast.

 

Een testament gaat pas in op het moment dat je zelf overlijdt. Maar voor het zo ver is, kan je je testament naar hartenlust veranderen. Alleen het meest recente testament is dan geldig.

 

Bij beide formules moet je wel rekening houden dat je voldoende overhoudt voor je zgn. 'reservataire erfgenamen'. Dat zijn je (klein)kinderen, echtgeno()t(e) en je ouders die sowieso recht hebben op een deel van je erfenis. Zij kunnen dan ook de teruggave eisen van hetgeen ze door de schenking of het testament te weinig hebben gekregen, waardoor jouw begunstigde een deel van zijn/haar erfenis kan kwijtspelen.

 

TIP: ontdek hier op welk deel je reservataire erfgenamen recht hebben.

 

 

 

 

 

Beeld: deathtothestockphoto.com

 

Lees ook andere artikels over Successie