Stap 3 in je successieplanning: kies zelf wie je erfgenamen zijn

Zelf je erfgenamen kiezen, betekent dat je zelf het vrij beschikbare deel van je erfenis kan toewijzen aan wie je maar wil. Let wel op voor de successierechten, soms is het beter te werken met een schenkingen (zie ook stap 4).

 

Maar hoeveel bedraagt dat vrij beschikbare deel precies? Het is dat deel dat niet voorbehouden is aan de reservataire erfgenamen. Dat reservataire deel wordt als volgt berekend:

 

  • 1 kind = recht op 1/2 van de nalatenschap
  • 2 kinderen = elk recht op 1/3, dus 2/3 in totaal
  • 3 kinderen = elk recht op 1/4, dus 3/4 in totaal
  • 4 of meer kinderen = 3/4, gelijk te verdelen onder de kinderen
  • Geen kinderen = elke ouder heeft recht op 1/4, dus 1/2 in totaal
  • Langstlevende echtgenoot = heeft sowieso recht op het vruchtgebruik van 1/2 van je nalatenschap, met minimaal de gezinswoning en de huisraad

 

Het is belangrijk dat je met dit reservataire deel rekening houdt en niet teveel doorgeeft aan andere erfgenamen. De reservataire erfgenamen kunnen dit immers makkelijk betwisten en de andere erfgenaam verplichten het teveel dat hij/zij ontvangen heeft, terug te betalen.

 

 

-> STAP 4: je erfenis optimaliseren

Lees ook andere artikels over Successie