Stap 2 in je successieplanning: weet wie je officiële erfgenamen zijn

Als je zelf geen erfgenamen aanduidt (zie ook stap 3), dan wordt je vermogen verdeeld via de familiestamboom. Daarnaast heeft ook je partner recht op een deel van de erfenis.

 

Familiestamboom

 

Verdeling via de familiestamboom houdt in dat je kinderen (of de kleinkinderen van een overleden kind) als eerste in lijn staan om je vermogen te erven.

 

TIP: burgerlijke maatschap voor je kind(eren)
De 'burgerlijke maatschap' is niet de bekendste tool om je kinderen te vrijwaren van overdreven successierechten. Het is nochtans de moeite waard, want de successierechten op je hele vermogen dalen van 15 naar amper 0,003 procent! Lees er hier alles over.

 

Als je geen kinderen hebt, wordt de erfenis verdeeld over de ouders en broers en zussen. De ouders hebben elk recht op een vierde van je nalatenschap, de andere helft wordt gelijk verdeeld over de broers en zussen. Als een van je ouders al overleden is, wordt zijn/haar deel toegevoegd aan het erfdeel voor de broers en zussen.

 

Heb je geen broers of zussen, wordt je erfenis verdeeld onder je bloedverwanten in opgaande lijn. De helft gaat naar de familieleden aan vaders kant, de andere helft naar de familieleden van je moeder.

 

Partner

 

Ook je partner wordt automatisch mee opgenomen in de verdeling van de erfenis en dit door een levenslang vruchtgebruik. Maar ook hier zijn de regels voor gehuwden anders dan die voor samenwonenden:

 

Gehuwd? Dan erft de langstlevende echtgenoot het levenslange vruchtgebruik van je volledige nalatenschap. Je kinderen krijgen de blote eigendom. Nadat de langstlevende echtgenoot overlijdt, krijgen zij volle eigendom over de nalatenschap.

 

Samenwonend? Dan is er geen wettelijk erfrecht voorzien. Dat betekent dat je partner geen recht heeft op je spaargeld, wagen, beleggingsportefeuille, kunstwerken, opbrengsteigendommen, enzovoort. Het enige wat de langstlevende partner erft, is het vruchtgebruik op de gezinswoning en de daarin aanwezige huisraad.

 

 

Gelukkig kan je zelf voor een heel deel bepalen hoe je erfenis wordt verdeeld.

 

-> STAP 3: zelf je erfgenamen bepalen

 

 

Lees ook andere artikels over Successie