Wacht je nog op je lening?

We vertelden al eerder over het 'compromisloos compromis', dat even bindend is als de uiteindelijke verkoopakte. Maar wat als je al een compromis wil tekenen maar de bank je lening nog niet heeft goedgekeurd? Dan kan je in het compromis de zgn. 'opschortende voorwaarde' opnemen.

 

Ingebouwde veiligheid

 

Die opschortende voorwaarde zorgt ervoor dat de verkoop pas finaal doorgaat zodra de voorwaarde is voldaan. Met andere woorden, als de bank je uiteindelijk toch geen lening toekent, ben je niet verplicht de woning alsnog te kopen.

 

Hou wel rekening met het feit dat ook de verkoper met deze voorwaarde akkoord moet gaan en dat hij mogelijk de voorkeur zal geven aan een andere kandidaat die meteen en zonder voorwaarde wil kopen.

 

Hoe doe je het?

 

Het is cruciaal dat de voorwaarde correct wordt geformuleerd om problemen te vermijden. Je moet ook kunnen bewijzen dat je al de nodige stappen hebt ondernomen om bij de bank een lening los te krijgen. Als je dat niet doet, dan wordt de voorwaarde als ingevuld beschouwd en ben je verplicht de woning te kopen!

 

Trouwens, zolang het nog niet zeker is dat de voorwaarde al dan niet wordt vervuld, zitten zowel jij als de verkoper van de woning vast. Jij kan je niet bedenken en van de verkoop afzien, en de verkoper kan de woning ondertussen niet aan iemand anders verkopen.

 

Hou er daarom ook rekening mee dat je de termijn waarbinnen de lening zal worden toegekend duidelijk én voldoende ruim in het compromis wordt opgenomen.

 

Idealiter doe je beroep op een notaris om je compromis met opschortende voorwaarde op te stellen, maar als je het zelf wil doen, neem dan zeker onderstaande tekst als richtlijn*. Niet meteen vlot leesvoer, maar het kan je wel voor de nodige problemen behoeden!

 

Deze verkoop vindt plaats onder de opschortende voorwaarde dat de koper een hypothecaire lening bekomt voor een bedrag van minimaal XX euro en voor een minimumduur van YY jaar tegen het gebruikelijke marktpercentage. Deze lening moet door een bank toegestaan zijn uiterlijk binnen een termijn van twee maanden na het ondertekenen van het compromis. De koper verbindt er zich daarbij toe het hypothecaire krediet aan te vragen bij minstens twee banken.
 

De koper dient bij weigering van de banken de verkoper een kopie te bezorgen van de schriftelijke weigering en dit uiterlijk de laatste dag van de aangegeven termijn van twee maanden. Uiterlijk op die dag dienen de weigeringen door de koper te worden verzonden aan de verkoper via een aangetekende brief. Bij gebreke hieraan wordt de opschortende voorwaarde geacht vervuld te zijn.

 

Bij niet vervulling van de opschortende voorwaarde komt het door de koper betaalde voorschot vermeerder met de interesten die het intussen desgevallend genereerde terug toe aan de koper.

 

* Bron: moneytalk.be, Jan Roodhooft

 

 

 

Beeld: freedigitalphotos.net

Lees ook andere artikels over Vastgoed