Wat als jouw huurders niet betalen?

Het is de nachtmerrie van elke vastgoedeigenaar: een huurder die zijn/haar huur niet langer betaalt. Daar kunnen verschillende redenen voor zijn, maar wat kan jij als huisbaas concreet doen om alsnog je geld te ontvangen?

 

Uiteindelijk kan je de redenen die de huurder aangeeft waarom hij/zij de huishuur niet kan of wil betalen, terugbrengen tot zes grote categorieën, nl.:

 

  1. De huurder heeft betalingsmoeilijkheden;
  2. De huurder voelt zich lastig gevallen;
  3. De woning is in slechte staat;
  4. De woning is onbewoonbaar verklaard;
  5. De huurder breekt met zijn partner en verlaat de gehuurde woning;
  6. De huurder is overleden.

 

Hieronder vind je een overzicht van je rechten en plichten als eigenaar in elk van deze mogelijke scenario's.

 

De huurder kan niet meer betalen

Als de huurder niet langer de huur kan betalen, kan je enkel en alleen via de vrederechter tot een compromis komen. Die kan de huurder veroordelen tot het betalen van de achterstallige huishuur of de huurder uit het huis laten zetten, zeker als de achterstand drie of meer maanden beloopt. Gaat het echter om een tijdelijke financiële probleemsituatie, zal de vrederechter vaak een concreet afbetalingsvoorstel opstellen en de huurder nog twee maanden uitstel geven.

 

De huurder voelt zich lastig gevallen

Dat je als huisbaas niet zomaar om de haverklap bij je huurder kan binnenvallen om allerhande zaken te controleren, lijkt vanzelfsprekend. Maar wist je dat de huurder een schadevergoeding of verlaging van de huishuur kan eisen als je ongevraagd herstellingen uitvoert? Dus best altijd even een seintje geven...

 

De woning is in slechte staat

Als eigenaar heb je de plicht de woning tijdens de volledige huurovereenkomst te onderhouden. Denk daarbij onder meer aan riolen en afvoerbuizen onderhouden, dakgoten herstellen of het onderhoud van de lift. Als je weigert dergelijke herstellingen uit te voeren, kan de huurder een schadevergoeding of verlaging van de huurprijs eisen of zelfs eenzijdig de huurovereenkomst ontbinden.

 

De woning is onbewoonbaar verklaard

De burgemeester kan - op advies van de wooninspecteur - een woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaren. Dat advies is gebaseerd op de Vlaamse Wooncode, die een reeks veiligheids- en kwaliteitsnormen vooropstelt die een stuk strenger zijn dan het algemene huurrecht. De huurder kan daarom ook niet zomaar beslissen de huur niet langer te betalen of de betaalde huurgelden terugvorderen. Het is de vrederechter - die ter plaatse een onderzoek uitvoert - die de ernst van de situatie inschat en op basis hiervan een overeenkomst voorstelt.

 

De ex-partner van de huurder woont er nu

Als je oorspronkelijk aan één persoon verhuurt en er komt later een partner bij, is dat in het geval van een huwelijk of wettelijk samenwonenden geen probleem: zij zijn immers verplicht mee te betalen voor de huur. Anders zit het als het om feitelijk samenwonenden gaat, waar je eigenlijk enkel bij de persoon kan gaan aankloppen die het contract heeft ondertekent.

 

Als je verhuurt aan meer dan één persoon, is het best de huurovereenkomst door al deze personen te laten tekenen. Op die manier wordt elke huurder verplicht zijn/haar deel van de huur te betalen als hij/zij de woning verlaat. Nog veiliger is het de clausule dat de huur 'ondeelbaar en hoofdelijk' is, in het contract op te laten nemen. Op die manier kan je iedere huurder apart aanspreken om de volledige huur te betalen.

 

De huurder is overleden

Het overlijden van de huurder maakt geen einde aan het huurcontract en het zijn de erfgenamen die de huur verder moeten betalen. Meestal zijn zij zich daar absoluut niet van bewust. Je kan dan ook best contact met hen opnemen om af te spreken hoe het contract kan beëindigd worden en de woning leeggehaald.

 

 

Kopzorgen vermijden?

Als je investeert in een hotelkamer, hoef je je alvast geen zorgen te maken over slechte betalers of huurders die je eigendom vernielen. Benieuwd naar de voordelen van deze nieuwe formule om in vastgoed te investeren? Klik dan zeker hier om meer te weten te komen!

Lees ook andere artikels over Vastgoed