Geen successierechten voor je wederhelft?

Als goede echtgeno(o)t(e) wil je er alles aan doen om je partner bij je overlijden een voldoende groot vermogen na te laten om verder in zijn/haar levensonderhoud te voorzien. Je wil hem/haar niet alleen juridisch beschermen, maar ook vermijden dat hij/zij zich blauw betaalt aan successierechten. Een wederzijdse schenking van roerende goederen biedt hier de perfecte oplossing voor.

 

Als je je partner meer wil nalaten dan de wetgever voorziet, heb je een aantal mogelijkheden, zoals:

 

  • Een goede levensverzekering
  • Een testament
  • Een clausule in je huwelijkscontract zoals het keuzebeding

 

Het nadeel van deze technieken is echter dat je partner vroeg of laat toch successierechten zal moeten betalen. Voor roerende goederen is er echter een mogelijkheid om dit volledig te vermijden, namelijk de wederzijdse schenking van goederen, gekoppeld aan de clausule 'beding van conventionele terugkeer'.

 

Slimme oplossing

 

Die clausule zorgt er namelijk voor dat de geschonken goederen na het overlijden van een van beide huwelijkspartners terugkeren van de begunstigde naar de schenker, en dit zonder dat er successierechten moeten worden betaald.

 

Vooral gehuwde koppels zonder kinderen kunnen hier hun voordeel uithalen, maar ook als de kinderen nog (te) jong zijn, is dit een perfecte oplossing. Een wederzijdse schenking tussen echtgenoten is immers ten alle tijde herroepbaar, of het nu gaat om een rechtstreekse schenking via notariële akte of om belastingvrije schenkingen van roerend goed via een hand- of bankgift of via een Nederlandse notaris.

 

 

Gegeven is gegeven...

 

... Maar niet tussen echtgenoten. In tegenstelling tot schenkingen aan andere partijen, kan je je schenking aan je huwelijkspartner herroepen. Die herroeping is bovendien strikt persoonlijk. Schuldeisers noch erfgenamen kunnen de herroeping van de schenking eisen. Weet ook dat die herroeping volledig willekeurig is en dat je ze dus op geen enkele manier dient te verantwoorden.

 

 

Twee voor de prijs van één

 

Nog een groot voordeel is dat het registratierecht enkel moet betaald worden op de schenking die de meeste heffing opbrengt. Je moet met andere woorden op een wederzijdse schenking slechts één enkele keer een schenkingsrecht van drie procent betalen.

 

Voor je je naar de bank of de notaris rept, geven we je toch nog twee zaken mee waar je op moet letten, namelijk:

  • Je kinderen genieten van een beschermd erfrecht, de zgn. 'reserve', die niet mee in de schenking aan je partner kan worden opgenomen.
  • Schenken kan alleen uit eigen vermogen. Ben je getrouwd onder scheiding van goederen, dan is er geen enkele beperking. Ben je echter gehuwd onder gemeenschap van goederen, kan je alleen schenken wat je al had voor je huwelijk of wat je daarna 'gratis' hebt gekregen via erfenis of schenking.

 

Wat als?

 

Je niet zou kiezen voor een wederzijdse schenking? We illustreren het even aan de hand van een fictief voorbeeld:

 

Els en Koen zijn gehuwd onder scheiding van goederen en wonen in Vlaanderen. Koen heeft een effectenportefeuille ter waarde van 250.000 euro. Els heeft dan weer een spaarrekening van 100.000 euro. Koen schenkt Els zijn effectenportefeuille en Els op haar beurt de spaarrekening aan Koen. Als bijvoorbeeld Koen eerst sterft, is de 250.000 euro van de effectenportefeuille sowieso van haar. Omdat Els bovendien ten alle tijde haar schenking kan herroepen (zie ook eerder), kan zij makkelijk de 100.000 euro van haar spaarrekening recupereren. En dat zonder één cent successierechten te betalen.

 

Maar wat als Koen en Els geen wederzijdse schenking hadden gedaan? Dan moeten ze beiden successierechten betalen op het vermogen van hun partner. Concreet:

 

  • Als Els eerst sterft, betaalt Koen 15.000 euro successierechten op de 100.000 euro van Els.
  • Sterft Koen eerst, dan betaalt Els maar liefst 43.500 euro successierechten op de 250.000 euro van Koen.

 

De keuze lijkt ons in dit geval evident...

 

 

VERDER LEZEN?

Wil je graag meer weten over de andere technieken om je successie fiscaal zo optimaal mogelijk in te plannen? Like ons op Facebook en we houden je op de hoogte van de verdere artikelen in ons dossier 'Fiscale successieplanning'.

 

 

Beeld: deathtothestockphoto.com

Lees ook andere artikels over Successie