Het wettelijke pensioen voor een zelfstandige?

Pensioen zelfstandigen

Het gemiddelde wettelijke pensioen (lees ook 'Pensioenstelsel in een notendop') voor een zelfstandige bedroeg in 2013 amper 1.013 euro bruto per maand voor een man en 669 euro bruto per maand voor een vrouw. Wist je trouwens dat je als zelfstandige sowieso maximaal 1.561 euro bruto per maand pensioen kan ontvangen? We gingen voor jou even na hoe dat wettelijke pensioen precies wordt berekend.

 

Het pensioen voor een zelfstandige wordt anders berekend dan dat van een vaste werknemer. Aan de basis van de berekening, spelen drie elementen een rol, namelijk:

 

  • De duur van je loopbaan
  • Je beroepsinkomsten
  • Je gezinssituatie

 

 

Je loopbaan

 

Om recht te hebben op het maximumpensioen, moet je een loopbaan van minstens 45 jaar achter de rug hebben. Indien dat niet het geval is, wordt je pensioen berekend op het aantal jaren en kwartalen dat je hebt gewerkt, gedeeld door 45. Als je bijvoorbeeld 32 jaar gewerkt hebt, kom je op 71 procent uit voor het bedrag van je pensioenberekening.

 

Er zijn wel drie perioden van niet-activiteit die kunnen worden gelijkgesteld met periodes van activiteit en dus mee kunnen tellen voor het berekenen van je pensioen, namelijk:

 

  • De studieperiode, op voorwaarde dat je een vergoeding betaalt.
  • Periodes van ziekte, op voorwaarde dat je ziekenfonds die periode als arbeidsongeschikt verklaart.
  • Stopzetting van je activiteiten om andere reden dan ziekte. Dan kan je namelijk kiezen om gedurende 2 tot 7 jaar vrijwillig bijdragen te betalen. Dit staat bekend als de 'voortgezette verzekering'.

 

Je beroepsinkomsten

 

Als je voor 1983 al beroepsinkomsten als zelfstandige had, dan wordt er per jaar een vast forfaitair bedrag van 10.732 euro gerekend.

 

Voor beroepsinkomsten na 1983, gaat men uit van de reële bedrijfsinkomsten, t.t.z. je bruto-inkomen minus de aftrekbare kosten (= je netto-beroepsinkomen). Als je sociale bijdragen op je inkomen minder bedragen dan 12.870,42 euro per jaar, tellen deze inkomsten niet mee. Veel meer verdienen, helpt ook niet echt, want 55.576,94 euro bruto sociale bijdragen per jaar is sowieso het maximumbedrag voor het inkomen waarop je pensioen berekend wordt.

 

Je gezinssituatie

 

Als jouw echtgeno(o)t(e) geen rustpensioen of vervangingsinkomen ontvangt, krijg jij het gezinspensioen, waarvoor 75 procent van het beroepsinkomen wordt geteld.

 

In alle andere gevallen, ontvang je het alleenstaandenpensioen, waarvoor men 60 procent van de beroepsinkomsten telt. Ter info: als je partner ook een loopbaan had, ontvangen jullie allebei een alleenstaandenpensioen.

 

Minimale bedragen

 

Zelfs in het allerbeste geval en na 45 jaar ononderbroken loopbaan, kan je als zelfstandige met recht op een gezinspensioen op een maximum van 18.731,57 euro bruto per jaar rekenen - dat is 1.561 euro bruto per maand. Bij een alleenstaandenpensioen zakt dat bedrag naar amper 1.249 euro bruto per jaar.

 

Je kan als zelfstandige dus beter zelf voor je eigen bijkomende inkomsten zorgen voor als je op pensioen gaat, zoals bijvoorbeeld met een (sociale) VAPZ

 

 

NOG MEER WETEN OVER PENSIOENEN? LEES DAN ZEKER ONS DOSSIER PENSIOEN(SPAREN)!

 

 

Beeld: http://www.freedigitalphotos.net/

Lees ook andere artikels over Sparen en pensioen