Tips om je nettorendement te optimaliseren

tips-beleggen

Niet alleen bij de aankoop van een investeringspand komt de fiscus aankloppen, ook daarna kunnen ondoordachte keuzes je nettorendement fiscaal onderuit halen. We zetten dan ook even de beste tips op een rij om dit te vermijden.

 

Al van bij de aankoop van een investeringspand knaagt de fiscus stevig aan het rendement. Naast de 10 procent voor het registratierecht, betaal je 21 procent btw, terwijl kortingen als klein beschrijf, abattement en meeneembaarheid enkel gelden bij de aankoop van de eerste woning.

 

Maar ook na aankoop kan de fiscus aan de deur komen kloppen om extra belastingen te vorderen. Er zijn echter wel een aantal manieren om deze belastingen te minimaliseren en zo je investering maximaal te beschermen.

 

Tip 1: Gebruik het erfpacht om je registratierechten te verminderen


Het recht van erfpacht is het recht om het volle genot te hebben van een onroerend goed, dat aan iemand anders toebehoort, gedurende een periode van minimaal 27 jaar tot maximaal 99 jaar. Het voordeel van deze formule is dat het registratierecht voor je aankoop slechts 0,2 procent bedraagt in plaats van 10 procent.

 

Tip 2: Verkoop je investeringspand niet te snel


Als je je beleggingsvastgoed binnen de vijf jaar verkoopt, betaal je 16,5 procent belasting op de meerwaarde. Na vijf jaar is dat niet langer het geval, tenminste als je kan aantonen dat de verkoop kadert binnen een 'normaal beheer van privévermogen', wat in de meeste gevallen geldt. Is dat echter niet zo, dan beschouwt de fiscus je als vastgoedspeculant en heft hij 33 procent belasting op de meerwaarde. 

 

Tip 3: Geef je beleggingspand al bij leven door aan je erven


Successierechten zijn voor velen onder ons een nachtmerrie, zeker omdat ze tot maar liefst 80 procent kunnen oplopen (!). Om dit te omzeilen, kan je best je investeringspand al bij leven doorgeven aan je erven door middel van een gesplitste koop. Dit houdt in dat jij het vruchtgebruik hebt en de kinderen de naakte eigendom.
Het voordeel van deze formule is dat je kinderen bij jouw overlijden volle eigenaars van het onroerend goed worden zonder dat zij hierop successierechten moeten betalen. Het rendement van je belegging blijft dus onaangetast. Je kiest trouwens best voor een geregistreerde voorafgaande schikking om alle risico's te vermijden.

 

Tip 4: Leen (een deel van) het bedrag voor je aankoop


Als je verhuurt aan een particulier, word je belast aan een vast bedrag dat gelijk is aan het geïndexeerde kadastrale inkomen x 1,4. Van dit bedrag kan je echter de betaalde interesten van een lening aftrekken. Het is dan ook vaak voordeliger om een deel van de aankoop van je investeringspand te betalen met een lening.
Om af te sluiten, geven we je nog een laatste tip mee. De wet is namelijk erg soepel over het soort lening dat hiervoor in aanmerking komt. Dus ook leningen van vrienden of familie kunnen je helpen het vaste bedrag te verminderen. Misschien een goede manier om het slapende spaargeld van iemand in je omgeving te activeren?

Lees ook andere artikels over Beleggen